Skip Navigation

O nas10 września 1963r. - w Szkole Podstawowej nr 25 w Katowicach założony został Chór Dziecięcy, który w krótkim okresie czasu stał się znany na terenie całego województwa.

27 stycznia 1967r. - Chór Dziecięcy przystępuje do ZHP i tworzy 24 Katowicką Drużynę Harcerską Hufca Katowice-Ligota. Odtąd na scenie nosi nazwę:

Harcerski Chór im. Mieczysława Karłowicza

Już pięć miesięcy później zespół wyjeżdża na swój pierwszy letni obóz harcerski. Zespół dostąpił zaszczytu reprezentowania Polski i ZHP na Międzynarodowych Obozach MALTA w kraju oraz w Bułgarii, Czechach i Rosji /Artek/. Zespół zdobywał również czołowe miejsca w różnych festiwalach chórów dziecięcych na terenie całego kraju. Będąc u szczytu swoich artystycznych umiejętności, Harcerski Chór postanowił swoim 250 koncertem zakończyć swoją artystyczną przygodę. Działo się to 18 listopada 1972r. w studiu katowickiej Telewizji. Wszyscy członkowie chóru zasilili zespół SŁONECZNI.

21 marca 1972r. - odbyła się pierwsza próba Harcerskiego Zespołu Artystycznego SŁONECZNI Katowickiej Chorągwi ZHP, w skład którego weszli "karłowiczanie" oraz wszyscy chętni z innych katowickich szkół - łącznie 120 osób.
Opiekę nad zespołem objęła Komenda Katowickiej Chorągwi ZHP, zaś Pałac Młodzieży życzliwie udostępnił sale na siedzibę zespołu i próby zespołu. Premiera pierwszego programu - śpiewanego i tańczonego - odbyła się 10 listopada 1973r.

Dalszy ciąg historii zespołu - niezwykle bogatej - trudno streścić w krótkich słowach. Dzieje zespołu można odnaleźć w 8 tomach Kroniki, które zawierają setki artykułów prasowych, zdjęć czy recenzji, zaś w gablotach wiele wyróżnień i pamiątek. SŁONECZNI stali się również materiałem źródłowym do 6 prac magisterskich.
Do szczególnych osiągnięć zespołu można zaliczyć wieloletnią akcję radiową "Śpiewaj z nami" oraz opracowanie antologii piosenki harcerskiej /1911-1980/ i wydanie jej na płycie i kasecie.

Za nami ponad 50 lat i wszystko przed nami!